NYLON TWINE-TWISTE D #18 X 525 8 OZ WHITE

NYLON TWINE-TWISTE D #18 X 525 8 OZ WHITE

Mjj

Available Inventory: 0Industrial grade nylon twine. Size #18. 8 oz.